Accept af cookies fra temaomsygefravaer.at.dk

Temaomsygefravaer.at.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Sådan beregner du fraværsprocenten

Fraværsprocent

Når du har indhentet eller registreret fraværstimerne og de mulige arbejdstimer for alle medarbejdere i virksomheden er du klar til at lave en egentlig fraværsstatistik.

Fraværsprocenten udregnes som:

    Fraværstimer
________________      x    100
Mulige arbejdstimer      

 

Det vil ofte være nyttigt, at se på bestemte typer af fravær (f.eks. fravær pga. egen sygdom) eller på fraværet for forskellige medarbejdergrupper (f.eks. for bestemte jobfunktioner). I så fald skal man huske at lave nye totaler af fraværstimer og mulige arbejdstimer for hver fraværsårsag og/eller for hver medarbejdergruppe.

 

Forrige    Næste