Sygefraværssamtale

Mange arbejdsgivere har en god dialog med deres medarbejdere – også i forbindelse med sygdom.
Du har som arbejdsgiver pligt til at holde en sygefraværssamtale med en syg medarbejder. Den lovpligtige samtale har ikke som formål at ændre på det gode samarbejde, der i forvejen er mange steder – den skal blot understøtte denne dialog og bidrage yderligere til, at den sygemeldte medarbejder kommer hurtigt tilbage i arbejde.

Den lovpligtige sygefraværssamtale kan finde sted når som helst i sygdomsforløbet – dog skal den afholdes inden fire ugers sygefravær.


Mange arbejdsgivere har en god dialog med deres medarbejdere – også i forbindelse med sygdom. 

Du har som arbejdsgiver pligt til at holde en sygefraværssamtale med en syg medarbejder. Den lovpligtige samtale har ikke som formål at ændre på det gode samarbejde, der i forvejen er mange steder – den skal blot understøtte denne dialog og bidrage yderligere til, at den sygemeldte medarbejder kommer hurtigt tilbage i arbejde. 

Den lovpligtige sygefraværssamtale kan finde sted når som helst i sygdomsforløbet – dog skal den afholdes inden fire ugers sygefravær. 

Formålet med samtalen er at afdække, hvornår den sygemeldte medarbejder forventes at kunne vende tilbage. Samtalen skal afdække spørgsmål som: 

Der er ingen regler for, hvor tidligt du som arbejdsgiver må holde en sygefraværssamtale. Så selvom fraværet er kortvarigt, kan du også indkalde den sygemeldte medarbejderen til en samtale, hvis det vurderes nødvendigt. Hvis en medarbejder har mange korte fraværsperioder, kan det være en god idé at tage en samtale. På den måde kommer du tidligt i dialog med medarbejderen om årsagerne til fraværet. En tidlig dialog kan måske forebygge længerevarende sygefravær – og muligvis også generel mistrivsel og fravær, der kan ende i en afskedigelsessag. 

Frem til 5. marts 2012 havde du pligt til, efter samtalen, at indberette udfaldet af samtalen til medarbejderens opholdskommune. Det skal du ikke længere, men husk, at du har pligt til at anmelde sygefraværet til kommunen – se mere under Har du en syg medarbejder